29 juli 2021

Project Abbekesdoel 8

De woningmarkt heeft behoefte aan nieuwe onderkomens. Honderden woningen zijn er nodig om in de behoefte van Molenlanden te voorzien. Grote ontwikkelingsprojecten laten op zich wachten.

Hierdoor zijn er kleinschalige projecten ontstaan om de Molenlanden te voorzien van huizen. Ook Meerkerk Bouwprojecten is een voorstander van nieuwbouw in de dorpen. Samen met alle andere ondernemers die kleine projecten aanpakken leveren we toch een behoorlijke bijdragen. Er is behoefte aan herontwikkeling en een nieuwe toekomst. Hierdoor worden braakliggende terreinen of voormalige bedrijfslocaties omgetoverd tot woningen. Het zijn kansen om op een bijzondere locatie is de Alblasserwaard te wonen. Woningen die verschillende doelgroepen aanspreken van senioren woningen tot vrijstaande huizen.

De ruimte achter de wetering wordt zoals eerder aangehaald teruggegeven aan het open polderlandschap, waarbij de wetering wordt hersteld en de oeverlijn wordt gecorrigeerd. Op de erven zal voldoende ruimte worden gerealiseerd voor het manoeuvreren en parkeren van auto’s. De streekeigen beplanting zal waar mogelijk behouden blijven, maar waar mogelijk en waar nodig vooral worden versterkt door bijvoorbeeld een formele boerderijvoortuin, een hoogstam boomgaard, knotwilgen en/of een ligusterhaag. Het plan voorziet met dit alles in een ruimtelijke kwaliteitsverbetering en versterking van het cultuurhistorische lint, waardoor het plan passend is voor de gemeente Molenlanden.
De initiatiefnemers realiseren zich gezien de ligging van het plangebied in het cultuurhistorische lint dat er regels gelden voor bouwstijl, maatvoering, positionering, kleurstelling, materiaalgebruik en landschappelijke inpassing voor de bebouwing en de erven. Het voornemen is dan ook om wat betreft de vormgeving aan te sluiten bij de omliggende bebouwing in de directe omgeving. Dit zal zich vertalen in een perceel met een twee-onder-een-kapper, een perceel met een vrijstaande woning en een twee-onder-een-kapper en een perceel met een boerderijvolume, een schuurvolume en schuurwoningen, waarbij de schuurvolumes een ondergeschikte uitstraling krijgen ten opzichte van de boerderijvolume (zie landschappelijk inpassingsplan). Dit laatste perceel zal als een boerderijensemble met boerenerf vormgegeven worden.

De plannen voor de woningen moeten worden goedgekeurd door de gemeente.